Život je poezií činů.

Nabídka

Kurzy a semináře

Kurzy a semináře

Sdílení informací, inspirace, odtajnění osobního know-how.
Podrobnosti ke konkrétním kurzům najdete v programu akcí >
Vzdělávání trenérů v rámci programu
HE-ART >

Trénování a koučování

Trénování a koučování

Individuální a skupinová příprava - rozvoj dovedností, mentální sebekontroly.
Uvědomění si vlastního vlivu na akční procesy.

Konzultace a zastupování

Konzultace a zastupování

Sportovní trénink, organizační a sportovní koncepty na klíč pro kluby, trenéry a sportovce.
Zastupování a poradenství sportovců a trenérů.

Centrum

Smyslem centra je vytvářet prostředí k umění poznávat více života...

Co centrum umožňuje? Kontakt s přírodou, zastavení se a srovnání si myšlenek, k vnímání sebe sama, k budování sebedůvěry, partnerství a respektu.
Ubytování je možné po dohodě ve srubu, stanu, pod širákem.
Máte-li myšlenky jak centrum více využít, jsme nakloněni o možnostech komunikovat.

Dění v centru je součástí programu akcí >
 

Život Prožitků centrum
Život Prožitků centrum
Jiří Vorlický

Kdo jsme

Tým s praktickými zkušenostmi se

  • sportovními asociacemi
  • amatérskými i profesionálními kluby
  • sportovci a jejich rodiči 
  • trenéry a realizačními týmy
  • manažery klubů a sportovců

Koordinátorem a mentorem našeho týmu je Jiří Vorlický. "Prožil jsem role a nasbíral zkušenosti, jež mi umožňují nabízet služby v souvislostech, nejen ve sportovním odvětví".  

Nabízíme: vlastní a sdílené prožitky, odbornost v tématech.